tisdag 2 oktober 2018

Enkätstudie om vaccination och smittskydd


Emma Faring går sista terminen på veterinärprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon skriver ett examensarbete som handlar om smittskydd och vaccinationsrutiner inom svensk hästuppfödning. Det är en enkätstudie som riktar sig till de som är verksamma inom olika delar av hästuppfödningen i Sverige. Syftet med studien är att få en inblick i hur vaccinationsrutiner och smittskydd tillämpas inom de olika verksamheterna och hur detta kan skilja sig mellan olika raser och verksamheter. Om det framgår av enkätsammanställningen att det behövs, kommer hon också att erbjuda förslag till förbättringar av rutinerna för att uppnå en minskad smittspridning, så att vi ska kunna få så friska hästar som möjligt.

Hjälp Emma genom att fylla i enkäten. Klicka på länken nedan:


Emma Faring, emfg0001@stud.slu.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar